Wie zijn wij

RegioBalans is in 2012 opgericht. Op ons kantoor werken zes professionals.  De medewerk(st)ers van RegioBalans volgen jaarlijks cursussen om de nodige kennis actueel te houden. Daarnaast volgen ze verdiepende trainingen om zich op een bepaald onderdeel van het werk te specialiseren. Op deze manier kunnen wij onze persoonlijke aanpak en kwaliteit waarborgen.

We hebben ons aangesloten bij het convenant met de gemeente Arnhem. Zowel de gemeente als wij hebben ons ten doel gesteld dat mensen zo snel mogelijk schuldenvrij zijn en waar mogelijk weer zelfredzaam worden. We kunnen dan ook met trots zeggen dat bijna al onze klanten (mits nodig) in een schuldentraject zitten of ondertussen schuldenvrij zijn. Daarnaast volgen enkele klanten een uitstroomtraject met als doel het bewind te kunnen opheffen. Veel van onze klanten zijn ondertussen succesvol zelfredzaam geworden en daar is het beschermingsbewind dan ook van opgeheven.

Daarnaast werken wij samen met diverse zorgverleners. Onze aanpak is pragmatisch en altijd gericht op zoveel mogelijk comfort voor de klant.

Binnen onze organisatie zijn de volgende medewerk(st)ers werkzaam:

Michel van Reem

Bewindvoerder beschermingsbewind 

Lucas van Oostveen

Bewindvoerder beschermingsbewind

Johan Töpfer

curator/mentor

Mariska Cozijnsen

Bewindvoerder beschermingsbewind

Aiveriënne Mathilda

Assistent bewindvoerder beschermingsbewind

Seyma Baki

Assistent bewindvoerder beschermingsbewind