Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

Soms is iemand niet meer in staat om zijn financiële zaken te regelen. De kantonrechter kan dan beslissen hem of haar onder beschermingsbewind te stellen. Dit betekent dat de kantonrechter een bewindvoerder aanwijst. Die neemt dan de verantwoordelijkheid voor de eigendommen en financiën over. Vaak kiest de kantonrechter hiervoor een familielid. Als dit niet mogelijk of gewenst is, kan de rechter een bewindvoerderkantoor zoals RegioBalans aanstellen. Als u bij ons onder bewind staat, beheren en beschermen wij uw belangen en regelen al uw financiële zaken. Wij openen een nieuwe bankrekening voor alle inkomsten en uitgaven en geven aan alle (financiële) instanties door dat wij voortaan uw financiën regelen.

Wat doet RegioBalans als beschermingsbewindvoerder?

RegioBalans zorgt voor het afhandelen van uw financiële post, het uitvoeren van uw betalingen en het aanvragen van voorzieningen zoals bijvoorbeeld een uitkering of toeslagen en heffingskortingen van de belastingdienst. Ook verzorgen wij uw belastingaangifte. Eventueel kan de bewindvoerder daarnaast het beheer krijgen over uw eigendommen zoals uw auto of koopwoning. Ook kijkt RegioBalans of er wettelijke regelingen zijn waar u mogelijk gebruik van kan maken. Denk aan bijzondere bijstand en het persoonsgebonden budget.

Hoe werkt beschermingsbewind via RegioBalans?

Alle post komt binnen bij de bewindvoerder. Deze leest en beantwoordt alle financiële post. Alle persoonlijke post stuurt hij door naar uw huisadres. Uw inkomsten komen binnen op een speciale bankrekening bij de bewindvoerder. Als er voldoende saldo aanwezig is betaalt de bewindvoerder hiervan uw vaste lasten. Wekelijks maakt de bewindvoerder een vast bedrag over op uw eigen bankrekening. Dit is uw leefgeld, bedoeld voor het doen van boodschappen en kleine uitgaven. Indien nodig kan de bewindvoerder ook het beheer van uw goederen krijgen. RegioBalans legt jaarlijks en aan het einde van het bewind verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter. Deze controleert of wij ons werk goed gedaan hebben.

Wij zijn als lid aangesloten bij de NBBI. Daarnaast voldoen de 4 bewindvoerders/curatoren van RegioBalans aan de gestelde opleidingseisen en zijn derhalve benoemd door de Rechtbank.