Mentorschap en Curatele

De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische- of comateuze patiënten.

U moet daarbij vooral denken aan beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

De mentor neemt dan zoveel mogelijk samen met de betrokkene, de beslissing. Bijvoorbeeld als deze moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of als het gaat om een medische behandeling.

(bron: informatieblad “curatele, bewind en mentorschap, een uitgave van het Ministerie van Veiligheid en Justitie)

RegioBalans voert mentorschap uit, meestal in combinatie met beschermingsbewind.

Curatele is de meest verstrekkende maatregel. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag bijna niets meer zelfstandig beslissen. De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet overziet. De maatregel kan met name nodig zijn vanwege  een geestelijke stoornis en/of drank/drugsmisbruik.

Over de werkwijze curatele verwijzen we naar het kopje beschermingsbewind.