Hulp bij schulden

Heeft u betalingsachterstanden? Wacht dan niet tot het te laat is en onderneem direct actie. Wacht niet af, want voor u het weet worden kleine schulden grote problemen.

Schulden die over een lange periode zijn ontstaan, kunnen meestal niet in korte tijd worden opgelost. Gelukkig kunt u zelf veel doen om uw situatie te verbeteren. Ook zijn er instanties die u kunnen helpen uw schulden stap voor stap op te lossen.


Vuistregels

Hieronder volgt een aantal vuistregels die erg belangrijk zijn bij het aflossen van uw schulden:

  • Blijf altijd contact houden met uw schuldeisers. Zo blijven zij overtuigd van uw goede wil om de schuld af te lossen en voorkomt u dat de schuld verder oploopt
  • Kom altijd uw betalingsafspraken na. Als u een betalingsregeling treft met een schuldeiser en u komt deze niet (volledig) na is het later veel moeilijker om opnieuw een regeling te treffen
  • Stel prioriteiten. Sommige schulden zijn belangrijker dan andere. Zorg datin ieder geval uw huur, gas, water, elektriciteit en zorgverzekering betaald worden. Daarna komen andere schuldeisers pas aan de beurt

Ken uw rechten

Schuldeisers mogen niet al uw geld opeisen. Zij zijn verplicht rekening te houden met de beslagvrije voet. Dit is een minimumbedrag aan leefgeld waar zij niet aan mogen komen. Hoe hoog dit bedrag is hangt af van uw situatie. Op de volgende websites kunt u dit zelf uitrekenen:

www.wwb-beslagvrijevoet.nl

www.schuldinfo.nl

www.belastingdienst.nl


Hulp en ondersteuning

Op de overheidswebsite www.zelfjeschuldenregelen.nl staat een uitgebreid stappenplan om zelf stap voor stap uw schulden af te lossen. Ook vindt u hier voorbeelbrieven om aan uw schuldeisers te sturen.

Wilt u graag samen met een vrijwilliger aan de slag met uw schulden? Dan is een schuldhulpmaatje wellicht iets voor u. Op de website www.uitdeschulden.nu leest u meer over dit project.

Komt u er zelf niet meer uit?

Soms lukt het niet om een betalingsregeling te treffen en zelf uw schulden af te lossen. Blijf er dan niet mee rondlopen, maar zoek hulp bij uw gemeente of kredietbank. Zij zijn gespecialiseerd in het treffen van schuldregelingen en kunnen u verder helpen uw schulden af te lossen. Op www.nvvk.eu vindt u de dichtstbijzijnde kredietbank of kijk op de website van uw gemeente.