• shutterstock_125614937
 • Bewindvoering

  Beschermingsbewind is een wettelijke regeling ter bescherming van geld en goederen van personen en is voor de meerderjarige die vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand (tijdelijk) niet in staat is om ....

 • Hulp bij schulden

  Heeft u betalingsachterstanden? Wacht dan niet tot het te laat is en onderneem direct actie, want voor u het weet worden kleine schulden grote problemen.....

  lees meer >>

 • Mentorschap en Curatele

  Mentorschap en curatele De instelling van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) niet meer kunnen behartigen.....

  lees meer >>

Wederzijds respect is de belangrijkste basis voor samenwerking

Bewindvoering

Beschermingsbewind is een wettelijke regeling ter bescherming van geld en goederen van personen en is voor de meerderjarige die vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar eigen financiën goed te kunnen regelen.

Wij zijn bewindvoerder voor mensen die wegens problematische schulden, een psychiatrische achtergrond, door ziekte, een hoge leeftijd of verstandelijke handicap niet in staat zijn de eigen financiën te beheren.

Per 1 januari 2014 is de nieuwe wet beschermingsbewind, mentorschap en curatele van kracht.

Belangrijke wijzigingen:

 • Bewindvoerders dienen de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen en daartoe beleid te ontwikkelen
 • Verkwisting of het hebben van problematische schulden is binnen de nieuwe wet een grond voor beschermingsbewind